Rapoarte

Rapoarte de activitate a Instituției Prefectului – Județul Arad

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.544/2001

Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr.52/2003

Alte rapoarte și studii