Raport narativ ref. la stadiul măsurilor prevăzute în SNA/ Planul de integritate

Raport de activitate privind activitățile desfășurate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.454, cu excepția celor prevăzute la lit. a) și b), din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare, este disponibil aici