Buletinul informativ

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a publica şi de a actualiza anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

b) structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare şi programul de audienţe

c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice

d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet

e) sursele financiare: bugetbilanţ contabil

f) programele şi strategiile proprii

g) lista cuprinzând documentele de interes public

h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămata în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.