Carieră

 • Examen de promovare în grad profesional, este disponibil aici
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției – inspector clasa I grad profesional superior, este disponibil aici
 • Rezultatul final privind concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă șef serviciu, este disponibil aici
 • Rezultatul privind concursul de promovare în funcţia publică de conducere vacantă șef serviciu, este disponibil aici
 • Concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă șef serviciu, este disponibil aici
 • Examen, promovare în grad profesional, este disponibil aici
 • Posturi scoase la concurs , examen, promovare în grad profesional, este disponibil aici
 • Rezultatul privind concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de șofer, este disponibil aici
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de șofer, este disponibil aici, iar bibliografia pentru concursul de recrutare este disponibilă aici
 • Proces Verbal de selecție a dosarelor pentru ocuparea funcției contractuale de șofer, este disponibil aici
 • Concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de inspector clasa I, grad profesional principal – Structura de Securitate, este disponibil aici
 • Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de șofer, este disponibil aici