Consultări interinstituționale

Planul de acțiune pe anul 2024 pentru realizarea la nivelul județului Arad a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare pe perioada 2023 – 2024, este disponibil aici

PLAN TERITORIAL COMUN DE ACȚIUNE LA NIVELUL JUDEȚULUI ARAD pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic pentru anul școlar preuniversitar 2023 – 2024, este disponibil aici