Organigramă

Organigrama instituției poate fi vizualizată aici

Lista și datele de contact ale serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor de la nivelul județului Arad este disponibilă aici.