Lista cu documentele de interes public/ documentele produse de instituție

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

 1. Datele de identificare ale conducătorilor instituţiei şi ale celor de la: Cancelaria Prefectului, Servicii, Birouri, Compartimente (nume, prenume, funcţie);

2. Coordonate de contact;

3. Surse financiare, bugetul instituţiei şi bilanţul contabil;

4. Programul de funcţionare;

5. Programul de relaţii cu publicul;

6. Programe şi strategii proprii;

7. Lista documentelor privind informaţiile de interes public;

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de Instituţia Prefectului – Judeţul Arad;

9. Model cerere informaţii de interes public;

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad

1 Legea nr. 340/2004 – privind prefectul şi instituţia prefectului;

2 H.G.R. nr. 1844/2004 – privind aparatul de specialitate al Prefectului;

3 O.U.G. nr. 179/14.12.2005 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului;

4 H.G.R. nr. 460/2006 – pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 – privind prefectul şi instituţia prefectului;

5 Organigrama Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad;

6 Regulamentul de organizare şi funcţionare a Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad;

7 Regulamentul de ordine interioară a Instituţiei Prefectului – Judeţul Arad.