Sedințele Colegiului Prefectural din anul 2022

Ședința Colegiului Prefectural din data de 08.12.2022 

O R D I N privind convocarea Colegiului Prefectural în şedinţa din data de 08.12.2022 ora 11 30,este disponibil aici

 • Informare privind evoluția pieței muncii în județul Arad prezintă: Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad, este disponibil aici
 • Plan de măsuri pentru reducerea până la eliminare a riscurilor pentru sănătatea umană transmise prin alimente de origine animală şi non animală în perioada Sărbătorilor de iarnă prezintă: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad, este disponibil aici
 • Informare privind activitatea Direcției pentru Agricultură Județene Arad în anul 2022 – prezintă: Direcția pentru Agricultură Județeană Arad, este disponibilă aici

Ședința Colegiului Prefectural din data de 07.11.2022 

O R D I N privind convocarea Colegiului Prefectural în şedinţa din data de 07.11.2022 ora 11 30,este disponibil aici

 • Raport privind stadiul pregătirii rețelei de drumurilor naţionale și autostrăzi de pe raza judeţului Arad, pentru iarna 2022-2023 – prezintă: Secția Drumuri Naționale Arad, este disponibil aici
 • Patrimoniul imobil, principala responsabilitate a Direcției pentru Cultură Arad – prezintă: Direcția Județeană pentru Cultură Arad, este disponibil aici
 • Informare privind stadiul distribuirii comprimatelor de iodură de potasiu 65 mg către populația eligibilă din județului Arad, în perioada iulie – septembrie 2022, precum și măsurile luate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad pentru punerea în aplicare a Ordinului MS nr.1648/2022 privind modalitatea de distribuire a medicamentului iodură de potasiu 65 mg comprimate către populație – prezintă: Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, este disponibil aici

Ședința Colegiului Prefectural din data de 03.10.2022 

O R D I N privind convocarea Colegiului Prefectural în şedinţa din data de 03.10.2022 ora 13 00,este disponibil aici

 • Impactul modificărilor legislative din anul 2022 asupra serviciilor medicale asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în județul Arad prezintă: Casa de Asigurări de Sănătate Arad, este disponibil aici
 • Informare privind situația implementării proiectelor în anul 2022 la nivelul județului Arad prezintă: Oficiul Județean pentru Finanțarea Invenstițiilor Rurale Arad, este disponibilă aici

Ședința Colegiului Prefectural din data de 05.09.2022 

O R D I N privind convocarea Colegiului Prefectural în şedinţa din data de 05.09.2022 ora 11 30,este disponibil aici

 • Informare privind stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ în vederea începerii noului an şcolar prezintă: Inspectoratul Școlar Județean Arad, este disponibilă aici
 • Raportul privind starea factorilor de mediu pe anul 2021 prezintă: Agenția pentru Protecția Mediului Arad, este disponibilă aici
 • Informare privind asigurarea măsurilor de ordine și siguranță publică cu ocazia competițiilor sportive pe timpul sezonului competițional 2021-2022 – prezintă: Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad, este disponibilă aici

Ședința Colegiului Prefectural din data de 01.08.2022 

O R D I N privind convocarea Colegiului Prefectural în şedinţa din data de 01.08.2022 ora 11 30,este disponibilaici

 • Informare privind realizarea veniturilor bugetului general consolidat în primul semestru al anului 2022 prezintă: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Arad, este disponibilă aici
 • Informare privind infracţiunile comise în mediul şcolar preuniversitar, în judeţul Arad, în anul şcolar 2021/2022 prezintă: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, este disponibilă aici
 • Informare privind activitatea Centrului Județean Arad al APIA, privind gestionarea cererilor unice de plată și controlul pe teren pentru Campania 2022, alte măsuri gestionate -prezintă: Centrul Județean Arad al APIA, este disponibilă aici

Ședința Colegiului Prefectural din data de 04.07.2022 

O R D I N privind convocarea Colegiului Prefectural în şedinţa din data de 04.07.2022 ora 11 30,este disponibil aici

 • Informare privind situația asistenței medicale în unitățile de învățământ în perioada 2020 – 2022.  prezintă: Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, este disponibil aici
 • Informare privind stadiul desfășurării Recensământului Populației și Locuințelor – Runda 2021 în județul Arad. prezintă:  Direcția Județeană de Statistică Arad,este disponibil aici

Ședința Colegiului Prefectural din data de 06.06.2022 

ORDIN PRIVIND ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL ARAD DIN DATA DE 06.06.2022, este disponibil aici

 • Informare privind pregătirea examenelor naționale și a admiterii în învățământul liceal sau profesional de stat prezintă: Inspectoratul Școlar Județean Arad, este disponibilă aici
 • Informare privind aducerea la îndeplinire a Hotărârii Colegiului Prefectural Arad nr.3/04.04.2022 privind aprobarea Planului de măsuri pentru reducerea până la eliminare a riscurilor pentru sănătatea umană transmise prin alimente de origine animală şi non animală în perioada Sărbătorilor Pascale prezintă: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad, este disponibilă aici
 • Informare privind rezultatul controalelor efectuate, în baza Ordinului Prefectului nr.234/03.05.2022, în perioada 10.05-19.05.2022, pentru verificarea modului în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost realizate și întreținute șanțurile și rigolele în localități pentru asigurarea secțiunii de scurgere a apelor mari prezintă: Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad și Sistemul Hidrotehnic Criș Alb Chișineu Criș, este disponibilă aici

Ședința Colegiului Prefectural din data de 02.05.2022 

ORDIN PRIVIND ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL ARAD DIN DATA DE 02.05.2022, este disponibil aici

 • Informare privind eliberarea biletelor de odihnă și tratament pentru anul 2022 prezintă: Casa Județeană de Pensii Arad, este disponibilă aici
 • Informare privind activitatea Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Arad pe anul 2021 și propuneri de activități pe anul 2022 prezintă: ANIF – Filiala Arad, este disponibilă aici

Ședința Colegiului Prefectural din data de 04.04.2022 

ORDIN PRIVIND ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL ARAD DIN DATA DE 04.04.2022, este disponibil aici

 • Bilanţul activităţii Casei Judeţene de Pensii Arad pe anul 2021 și prioritățile pe anul 2022, conform Programului de Guvernare prezintă: Casa Județeană de Pensii Arad, este disponibilă aici
 • Informare privind stadiul realizării măsurilor din Planul de Management al Riscului la Inundații al Bazinului Hidrografic Crișuri aferente județului Arad prezintă: Administrația Bazinală de Apă Crișuri, este disponibilă aici
 • Planul de măsuri pentru reducerea până la eliminare a riscurilor pentru sănătatea umană transmise prin alimente de origine animală şi non animală în perioada Sărbătorilor Pascale și efectuarea de controale în unitățile alimentare prezintă: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad, aici disponibil aici

Ședința Colegiului Prefectural din data de 07.03.2022 

ORDIN PRIVIND ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL ARAD DIN DATA DE 07.03.2022, este disponibil aici

 • Analiza impactului pandemic asupra serviciilor medicale acordate asiguraților de furnizori, în baza contractelor încheiate cu CAS Arad prezintă: Casa de Asigurări de Sănătate Arad, este disponibilă aici
 • Informare privind acțiunile de control întreprinse de inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad pe parcursul anului 2021, în vederea diminuării muncii nedeclarate și/sau subdeclarate – prezintă: Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad, este disponibilă aici
 • Execuția bugetului general consolidat și indicatorii inspecției fiscale pe anul 2021 – prezintă: Administrația Județeană a Fianțelor Publice Arad, este disponibilă aici
 • Informații generale referitoare la Recensământul populației și locuințelor – runda 2021 – prezintă: Direcția Județeană de Statistică Arad, sunt disponibile aici

Ședința Colegiului Prefectural din data de 07.02.2022 

ORDIN PRIVIND ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL ARAD DIN DATA DE 07.02.2022, este disponibil aici

 • Informare privind misiunile de asigurare și restabilire a ordinii publice executate în anul 2021 prezintă: Inspectoratul de Jandarmi Județean Arad, este disponibilă aici
 • Raport privind activitatea Serviciului Județean de Ambulanță Arad pe anul 2021 – prezintă: Serviciul Județean de Ambulanță Arad, este disponibil aici
 • Analiza situațiilor de urgență produse pe teritoriul jud. Arad în anul 2021 (situații statistice, tendințe evolutive, situații de urgență deosebite, etc) – prezintă: Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Arad, este disponibilă aici
 • Planul de acţiune pe anul 2022 pentru implementarea la nivelul judeţului Arad a măsurilor din Programul de Guvernare pe perioada 2021-2024, program publicat în anexa nr.2 a Hotărârii Parlamentului României nr. 42/25.11.2021 privind acordarea încrederii Guvernului – prezintă: Instituția Prefectului – Județul Arad, este disponibil aici

Ședința Colegiului Prefectural din data de 17.01.2022 

ORDIN PRIVIND ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL ARAD DIN DATA DE 17.01.2022, este disponibil aici

 • Informare privind aducerea la îndeplinire a activităților prevăzute în Planul de măsuri pentru reducerea până la eliminare a riscurilor pentru sănătatea umană transmise prin alimente de origine animală şi non animală în perioada Sărbătorilor de iarnă, aprobat prin Hotărârea Colegiului Prefectural nr.4/06.12.2021prezintă: Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad, este disponibilă aici
 • Programul orientativ al Colegiului Prefectural Arad pe anul 2022 – prezintă: Instituţia Prefectului – Judeţul Arad, este disponibil aici
 • Informare privind măsurile luate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad pentru combaterea răspândirii tulpinii Omicron a virusului COVID-19 și pentru protejarea sănătății populației – prezintă: Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad, este disponibilă aici
 • Proiect – Hotărârea nr.1/14.01.2022 – privind aprobarea Programului orientativ al ședințelor Colegiului Prefectural Arad pe anul 2022, este disponibil aici