Informații privind plafonarea facturilor de energie și gaz pentru anumite categorii de consum

Anumite categorii de consumatori non-casnici pot încă depune cereri pentru aplicarea mecanismului de plafonare a facturilor de energie și gaz

Instituția Prefectului – Județul Arad a transmis o informare către mai multe instituții publice din Județul Arad care se încadrează pentru a beneficia de mecansimul de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, cu privire la posibilitatea solicitării, în continuare, fiind considerată în termen, a recalculării facturilor pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale începând cu luna noiembrie 2021.
Posibilitatea recalculării facturilor pentru furnizarea energiei electrice și gazelor naturale există pentru toți beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale din categoriile menaționate de Legea 259/2021, art. 1. alineatele c, d, e, f, care nu au notificat furnizorii de electricitate și/sau gaz până în prezent. Aceștia trebuie să notifice furnizorul de electricitate/gaz prin completarea unei cereri/declarație pe proprie răspundere prevăzută în Anexa 1.10 a Ordinului 183/112/173/2022 privind aprobarea procedurii de decontare a sumelor aferente schemei de compensare reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, precum și documentele în baza cărora se realizează decontarea (a se vedea Art. 10 din Ordin, există cazuri în care trebuie completată și Anexa 1.11). Furnizorii sunt obligați să afișeze/comunice modalitățile prin care li se pot transmite cererile.
Categoriile precizate mai sus, prevăzute de Legea 259/2021, sunt:
• microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
• spitale publice şi private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, unităţi de învăţământ publice şi private, definite conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi creşe;
• organizaţii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum şi unităţile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată;
• furnizori publici şi privaţi de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.
• instituții de cultură
• unități și instituții de învățământ.
Guvernul a demarat plățile către furnizorii de gaze și energie electrică, conform mecanismului de compensare stabilit de cadrul legal. Informații suplimentare pot fi obținute de pe pagina Guvernului României, ca urmare a întâlnirii ce a avut loc luni, 21 februarie 2022, între Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă, miniștrii Energiei, Virgil Popescu, Finanțelor, Adrian Câciu, Muncii, Marius Budăi, Economiei, Florin Spătaru, Antreprenoriatului, Constantin Cadariu, Mediului, Tanczos Barna, secretarul general al Guvernului, Marian Neacșu, șeful Cancelariei Prim-ministrului, Mircea Abrudean, și consilierul de stat George Agafiței, pe tema gestionării efectelor creșterii prețurilor la energie și gaze naturale.
Link: https://gov.ro/ro/stiri/intalnirea-premierului-nicolae-ionel-ciuca-pe-tema-gestionarii-efectelor-cre-terii-preturilor-la-energie