Începe recenzarea pe teren a populației: 60.9% din populația țintă estimată la nivelul Județului Arad s-a autorecenzat

În data de 31 mai 2022 începe etapa de colectare a datelor de recensământ, prin deplasarea recenzorilor la adresele de reședință obișnuită a populației care nu s-a autorecenzat online în perioada 14 martie – 27 mai 2022. Vor fi vizitate și gospodăriile populației care nu au finalizat corect și complet chestionarele de recensământ.

Se vor colecta date de la toate persoanele, indiferent de cetățenie, care la momentul de referință al recensământului aveau reședința obișnuită în România (care, la 1 decembrie 2021, locuiau pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puțin 12 luni).

Momentul de referință al recensământului este ora „00:00” din ziua de 1 Decembrie 2021, iar datele colectate trebuie să reprezinte situația la acel moment.

Până la finalul zilei de 27 mai, ultima zi de autorecenzare, pe Județul Arad s-au înregistrat în total 249046 de chestionare, 59.2% în mediul urban și 40,8% în mediul rural. Ca procent din numărul total al populației estimate, în Județul Arad s-au autorecenzat 60.9% din cetățeni. La nivel național, Județul Arad se situează pe locul 17 ca procent al populației autorecenzate, cu aproximativ 3 procente peste media națională (57,8%).

Etapa de recenzare pe teren se va desfășura în perioada 31 mai – 17 iulie. În această etapă, colectarea datelor de recensământ se va realiza prin interviu față-în-față, numai cu ajutorul tabletelor, chestionarul de recensământ fiind identic cu cel din etapa de autorecenzare.

***

Informații generale despre Recensământul Populației și Locuințelor (RPL2021)

Institutul Național de Statistică (sediul central și direcțiile teritoriale de statistică), împreună cu primăriile și autoritățile locale au pregătit recenzori de teren pentru această acțiune. Aceștia vor putea fi ușor de identificat în baza unei legitimații emise de Comisia Centrală pentru Recensământul Populației și Locuințelor prin Unitatea administrativ-teritorială corespunzătoare, conform modelului publicat ca anexă la HG nr. 1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, precum și a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziții din OUG nr. 19/2020 privind organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, cu modificările și completările ulterioare, disponibilă la: https://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2022/02/HG_145_2022.pdf .

Recenzarea prin interviu față în față este ultima etapă a colectării datelor de la populație pentru Recensământul Populației și Locuințelor (RPL2021) și este obligatorie. Persoanele care vor refuza recenzarea riscă o amendă cuprinsă între 1.000 și 3.000 lei, iar pentru persoanele care împiedică accesul în complexuri sau ansambluri rezidențiale sunt prevăzute amenzi între 1.500 și 5.000 lei.

RPL2021 este primul recensământ din România organizat integral în format digital. Întregul proces al colectării datelor se desfășoară cu asigurarea confidențialității și protecției depline a informațiilor.

România se află la al treisprezecelea recensământ din istorie și al patrulea după Revoluția din 1989.

Instituția Prefectului – Județul Arad și Direcția Județeană de Statistică Arad mulțumesc recenzorilor ARA și cetățenilor din Județul Arad pentru colaborarea în realizarea acțiunilor de autorecenzare și autorecenzare asistată.

Pentru informații detaliate privind desfășurarea RPL2021, vă rugăm să consultați www.recensamantromania.ro