HOTĂRÂRI ale Biroului Electoral Central

  • Hotărârea nr.4 – privind interpretarea prevederilor art. 34 alin. (1) teza a II-a coroborate cu prevederile art. 24 alin. 1 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, este disponibilă aici