Grupul de lucru pentru derularea POAD

Ordin privind componetei Grupului de lucru privind monitorizarea activității desfășurate la nivelul untăților administrativ teritoriale pentru derularea, la nivelul județului Arad, a POAD este disponibil aici