Grupul județean pentru asigurarea protecției unităților de învățământ

Ordin privind constituirea grupului de lucru la nivelul județean în vederea monitorizării planului teritorial comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor si a personalului didactic în unitățile de învățământ preuniversitar pentru anul 2017 – 2018,  este disponibil aici