Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Ordin privind actualizarea componenței Comisiei pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare a terenurilor degradate prin împădurire,este disponibil aici