Comisia judeţeană privind incluziunea socială

ORDIN – privind reorganizarea Comisiei Județene de Incluziune Socială, este disponibil aici