Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

ORDIN – privind reorganizarea Comisiei Județene pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, este disponibil aici