Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

ORDIN – pentru reorganizarea Comisiei de monitorizare a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul Instituției Prefectului – Județul Arad, este disponibil aici