Comisia de dialog social

Regulamentul Comisiei de Dialog Social, este disponibil aici

Componența Comisiei de Dialog Social, este disponibilă aici

Lista confederaților sindicale și patronale reprezentative la nivel național.este disponibilă aici

Ordin privind Comitetul de monitorizare la nivel județean a implementării unitare a noilor prevederi legale în domeniul fiscal și a dialogului social, este disponibilă aici

Ședințele Comisiei de Dialog Social în anul 2018 sunt disponibile aici