Hotărâri ale Colegiului Prefectural

Hotărârea nr.1 din 15.01.2018 – privind aprobarea Programului orientativ al ședințelor Colegiului Prefectural Arad pe anul 2018, este disponibilă aici

Hotărârea nr.2 din 05.02.2018 – privind aprobarea Planului de acțiune pe anul 2018 al Comitetului interinstituțional pentru supravegherea și controlul oficial al alimentelor și hranei pentru animale, este disponibilă aici