Alegeri parlamentare

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 2 ARAD

Piața Sporturilor, în incinta Bzinului de Înot ”Delfinul”

Președinte – judecător Branc Cosmin

Locțiitor  – judecător Bradin Flavius Virgiliu

Membru – judecător Debreni Cristian Desideriu

telefon: 0257220010, fax: 0257220011, e-mail: p.bejarad@bec.ro

orar: 10:00 – 18:00


Legislație electorală               Decizii – BEJ                    Hotărâri – BEJ


Modele de state de plată și foi colective de prezență pentru președinți, locțiitori, membrii, personal tehnic auxiliar și operatori calculator în birourile electorale ale secțiilor de votare, sunt disponibile aici

Model adeverință membru în biroul electoral al secției de votare, este disponibil aici

Proces-verbal din data de 04.12.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora, este disponibil aici

Proces-verbal din data de 03.12.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora, este disponibil aici

Proces-verbal din data de 30.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora, este disponibil aici

Proces verbal pentru completarea Biroului electoral al secției de votare nr.231, încheiat azi 27.11.2020. RECTIFICAT, este disponibil aici

Proces verbal pentru completarea Biroului electoral al sectiilor de votare de la 401 la 437, este disponibil aici

Proces verbal pentru completarea Biroului electoral al sectiilor de votare de la 301 la 400, este disponibil aici

Proces verbal pentru completarea Biroului electoral al sectiilor de votare de la 201 la 300, este disponibil aici

Proces verbal pentru completarea Biroului electoral al sectiilor de votare de la 101 la 200, este disponibil aici

Proces verbal pentru completarea Biroului electoral al sectiilor de votare de la 1 la 100, este disponibil aici

Proces-verbal încheiat în data 24.11.2020 cu ocazia completării birourilor electorale ale secțiilor de votare din Circumscripția nr.2 Arad la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 06.12.2020, este disponibilă aici

Proces-verbal din data de 24.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora, este disponibil aici

Proces-verbal din data de 23.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora, este disponibil aici

Comunicat de presă, este disponibil aici

Modalitatea de conctare la videoconferinta pentru instruirea președinților și locțiitorilor din secțiile de votare, este disponibilă aici

Decizia nr. 85 privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot, este disponibilă aici

Decizia nr.79 privind preluarea, transportul, paza și predarea materialelor necesare votării de către birourile electorale ale secțiilor de votare din țară, este disponibil aici

Decizia nr. 61 privind normele tehnice de completare și verificare, precum și circuitul proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, este disponibil aici

Decizia nr. 41 privind  aplicarea unitară a prevederilor art.117 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, este disponibilă aici

Decizia nr. 40 privind exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, este disponibilă aici

Decizia nr. 35 privind  aplicarea unitară a prevederilor art.83 alin. (1) – (3) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, este disponibilă aici

ORDIN privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, este disponibil aici

Proces-verbal din data de 21.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora, este disponibil aici

MATERIALE VIDEO DE INSTRUIRE A EXPERȚILOR ELECTORALI ALEGERI PALAMENTARE 2020, sunt disponibile aici

Proces-verbal din data de 19.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora, este disponibil aici

Proces-berbal din data de 18.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora, este disponibil aici

INSTRUIREA PREȘEDINȚILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECȚIILOR DE VOTARE DIN ȚARĂ ȘI A LOCȚIITORILOR ACESTORA, este disponibilă aici

Proces-berbal din data de 16.11.2020 privind desemnarea președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020 și a locțiitorilor acestora, este disponibil aici

Comunicat de presă privind tragerea la sorți computerizată a președinților birourilor electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor acestora pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din data de 6 decembrie 2020, este disponibil aici

REGISTRUL SECȚIILOR DE VOTARE

Proces – Verbal încheiat în data de 04.11.2020 cu ocazia tragerii lasorți a ordinii în care se înscriu listele de candidaturi pe buletinul de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, la nivelul Cricumscripției nr.2 Arad, este disponibil aici

Ordin privind graficul de distribuire a buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 06 decembrie 2020, este disponibil aici

Proces – Verbal încheiat în data de 03.11.2020 cu ocazia rămânerii definitive a candidaturilor pentru alegerea Senatului și  Camerei Deputaților din 6 decembrie 2020, este disponibil aici

Comunicat de presă privind completarea cu reprezentanții partidelor politice și alianțelor electorale care participă la alegeri, este disponibil aici

PROCES – VERBAL incheiat azi 01.10. 2020 cu ocazia constituirii Biroului Electoral Județean Arad nr.2 la Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020, este disponibil aici

PROCES – VERBAL nr.144 incheiat azi 01.10. 2020 cu ocazia completarii Biroului Electoral Județean Arad nr.2, este disponibil aici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ordine emise de Instituția Prefectului – Județul Arad