Precizare a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 2 Arad

Precizare a Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 2 Arad

În urma unor sesizări cu privire la întreruperea procesului de vot în unele secții de votare pentru realizarea unor acțiuni de dezinfecție, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 2 Arad precizează următoarele:

  • Conform Art. 89 din Legea 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004privind Statutul aleșilor locali, (1) Președintele biroului electoral al secției de votare poate suspenda votarea pentru motive temeinice. Suspendarea nu poate depăși o oră și este anunțată prin afișare la ușa localului de vot cu cel puțin o oră înainte. Durata tuturor suspendărilor nu poate depăși două ore.(2) În timpul suspendării, urnele de votare, ștampilele, buletinele de vot și toate lucrările biroului electoral rămân sub pază permanentă, iar membrii biroului nu pot părăsi sala de votare în același timp; (3) Persoanele care, potrivit  83 alin. (5), au dreptul să asiste la votare nu pot fi obligate să părăsească sala de votare pe timpul suspendării operațiunilor.
  • De asemenea, conform Art. 4, punctul 5 din Anexa 2 la Hotărârea Guvernului României cu numărul 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, una dintre măsuri este dezinfecția sediilor secțiilor de votare, în conformitate cu dispozițiile  7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 577/2020privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020 . În baza articolului citat mai sus din HG 577/2020, Ministerul Sănătății a asigurat materiale dezinfectante pentru secțiile de votare, care au fost livrate în circumscripții cu sprijinul Instituției Prefectului – Județul Arad.

Având în vedere precizările de mai sus și condiționările speciale determinate de pandemia de COVID-19, dezinfecția corespunzătoare a localului secției de votare poate constitui un motiv temeinic pentru întreruperea procesului de vot, dacă și numai dacă se respectă condițiile prevăzute de Art. 89 din Legea 115/2015. Până la acest moment, BECJ nu a semnalat încălcări ale articolului de lege menționat anterior.